Recent Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Featured Posts

ေလွ်ာ့ခ်သံုး၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳသံုးျခင္းျဖင့္ စိမ္းလန္း ျခင္းစီသို႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့

“ေလွ်ာ့ခ်သံုး၊

ျပန္လည္အသံုးျပဳသံုး၊ စိမ္းလန္းျခင္းစီသို႔”

ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္

ရည္ရြယ္ခ်က္ထက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစားအစာ ေတြဟာဆိုရင္ ျပည္တြင္း ျဖစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေအာဂဲနစ္ထြက္ကုန္

မ်ားျဖင့္သာ ခ်က္ျပဳတ္ျပဳ လုပ္ထားၿပီး ကၽြန္ေတာ္

တို႔ရဲ႕စိတ္ဓာတ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာလုပ္လဲ၊

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္လိုျပဳ လုပ္လဲ စသည္မ်ားကို အေသးစိတ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အားလံုး သိထားတဲ့အတိုင္းပါပဲ Sharky ဟာတစ္ခုခုကို ယံုၾကည္ၿပီဆိုလွ်င္ျဖင့္ သူဟာအဆံုးထိ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မၾကာေသးမီက Sharky ဆိုင္တြင္ တစ္ခါသံုးအသံုးျပဳအိတ္မ်ား လံုးဝ အသံုးမျပဳျခင္းကို ပထမေျခ

လွမ္းအေနျဖင့္ စီမံခ်က္တစ္ခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစီမံခ်က္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား အေလးထားျခင္းကို အဓိကထားျပဳ လုပ္ေဆာင္ရြက္မည္ကို စဥ္းစားလာၾကသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားထဲမွ ေျခလွမ္းအ ေသးေလးတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အရသာေကာင္းမြန္ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ အစားအစာမ်ားကိုျပဳလုပ္ရံုသာမက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ျမိဳ႕မ်ားနဲ႔ ေျမႀကီးမ်ားကို တက္ႏိုင္သေလာက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မယ္လို႔ဆံုး ျဖတ္ထားၾကပါတယ္။

ယခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ နည္းလမ္းအနည္းငယ္ကေတာ့ Sharky ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

လယ္ယာစိုက္ခင္းမ်ားမွ စားပြဲစီသို႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈ

Sharky ဟာေကာင္းမြန္ၿပီး သဘာဝအရသာတိုင္း အႏုပညာဆန္လွတဲ့ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားပါတယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအပင္မ်ား၊ တိရစၦာန္မ်ား၊ အစားအစာမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔ေနရျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေလ့အလြင့္မ်ားစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနမယ္လို႔ သင္ ထင္ေကာင္းထင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်က္ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေပးပါ။ Sharky ဟာအေလအလြင့္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚျခင္းကို လံုးဝမႏွစ္မ်ိဳ႕သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လယ္ယာစိုက္ခင္းမ်ားမွ စားဖိုေဆာင္စီသို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခ်က္ျပဳတ္ျပဳလုပ္နည္းမ်ားဟာ အေလအလြင့္မရွိဘဲ ေသခ်ာကြပ္တိျဖစ္ေအာင္ တီထြင္ထားၿပီးအသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အႏုပညာေျမာက္လွတဲ့ အစားအစာမ်ားကိုျပဳလုပ္ရာမွာ ျပန္လည္အသံုးျပဳပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စားဖိုေဆာင္မွဝန္ထမ္းမ်ားဟာ သင့္ကိုျပတ္ျပတ္သားသားတစ္ခုသိေစလိုတဲ့အရာကေတာ့ တစ္ခုခုအမိႈက္ပံုးထဲကို စြန္႔ပစ္ပါက သူေဌးဟာ ဘာေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္လဲ ဆုိတာကိုေမးျမန္းခံရျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံအဆင့္အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေအာဂဲနစ္ အေလအလြင့္အမ်ားအားလံုးျဖစ္တဲ့ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ အခြံမ်ားဟာ ရန္ကုန္ဇီဝသစ္ရြက္ေျမၾသဇာမ်ားထဲသို႔ တိုက္ရိုက္ဝင္ေရာက္ေစၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုန္ပစၥည္းအသစ္ကိုျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ေစၿပီးေနာက္ အာဟာရဓာတ္ေတြဟာ စက္ဝန္းအတြင္း သို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေစပါတယ္။ ဒါဟာဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ကိုအဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီနည္းလမ္းဟာဆုိရင္ Sharky မွျပဳလုပ္ထားၿပီး အမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ တစ္မႈ ထူးျခားတဲ့နည္းလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာေသးမီကမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မီႏူးတြင္အသစ္ထပ္မံထည့္သြင္းထားတာကေတာ့ Whey ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Whey ဟာဆိုရင္တစ္ကမၻာလံုးတြင္ရွိတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္သူေတြ လက္စြဲ ျဖစ္ပါတယ္။Whey ဟာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အထူးျပဳလုပ္ထားၿပီး ပရိုတင္းဓာတ္မ်ားစြာပါဝင္တဲ့ ခ်ိစ္၊ ႏို႔ မ်ားမွထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။ ပါဝင္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္မွ နာမည္ၾကီး သည္႔ အခ်ိဳအရသာ အရည္မ်ားစြာပါဝင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Whey ဟာဆိုရင္ Probiotic ဆိုလည္းမမွားပါဘူး။ လူသိနည္းတဲ့အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ whey ကို ဂ်င္းဆားရည္စိမ္ျခင္း၊ ငရုတ္သီးဆားရည္စိမ္ျခင္း၊ ဆူးေကာက္ပင္မ်ားဆားရည္စိမ္ျခင္းစတဲ့ ေနရာမ်ားတြင္ လည္းပါဝင္ပစၥည္းအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရိုးရာ ricotta ခ်ိစ္ဟာဆိုရင္ whey ျဖစ္ပါတယ္။ ricotta အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ျပန္လည္ခ်က္ျပဳတ္ထားျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ အပူခ်ိန္ ၉၀ ဒီဂရီတြင္

ရွာလကာရည္ သို႔မဟုတ္ လီမြန္မ်ားမ်ားထည့္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

Sharky ဟာ ( မီးမဖုတ္ရေသးဘဲ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာေပါင္မုန္႔ အစိတ္ပိုင္းေတြကို ေပါင္မုန္႔ညက္အသစ္ျဖင့္ေရာ၍ျပဳလုပ္ ျခင္း) Amish နည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳလုပ္တဲ့ အရည္တြင္စိမ့္ဝင္ႏိုင္သည့္ေပါင္မုန္္႔မ်ားကိုေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Shaky က ဒီေပါင္မုန္႔ျပဳလုပ္တဲ့နည္းလမ္းဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားမွာ ဟိုးအခ်ိန္ကတည္းကအသံုးျပဳလာၾကတာကိုလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ စမ္းသပ္တဲ့အေနျဖင့္ေပါင္မုန္႔မ်ားစြာကိုျပဳလုပ္ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာအေျဖကိုေတြ႔ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒီအ ေျဖကို Sharky ရဲ႕ကၽြမ္းက်င္လွတဲ့မုန္႔ဖုတ္ပညာရွင္မ်ားဟာ အသစ္ျပဳလုပ္တဲ့အသုတ္တြင္ ေပါင္မုန္႔အေဟာင္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေလးနက္တဲ့အရသာႏွင့္ ေလသြင္းျခင္းကိုပိုမိုျပဳလုပ္ၿပီး ေပါင္မုန္႔မ်ားကိုျပဳလုပ္ေစပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုင္၏စင္မ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာအရည္တြင္စိမ့္ဝင္ႏိုင္တဲ့ေပါင္မုန္႔မ်ားအျပင္ အျခားေသာ အရသာရွိလွတဲ့ မီးဖုတ္ မုန္႔ထုတ္ကုန္မ်ားကိုလည္း ဝန္ေဆာင္ေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂုဏ္သတင္းတစ္ခုကေတာ့ ထူးျခားၿပီးအရသာေကာင္းမြန္လွတဲ့ Salad ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ Sarky ရဲ႕ microgreens အရြက္ေတြဟာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးေသာ အမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ထူးျခားခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Microgreens အရြက္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ အသီးအေစ့မ်ားရဲ႕ အခြံမ်ားမွရတဲ့ အမႈန္႔မ်ားကို အုန္းသီးရဲ႕အုန္းဆံမွ်င္မ်ားတြင္သီးသန္႔စိုက္ပ်ိဳးႀကီး ထြားေစပါတယ္။ Sharky တီတြင္ျပဳလုပ္ေနဆဲ အမ်ားနဲ႔မတူတဲ့စနစ္တစ္ခုကေတာ့အာဟာရ ဓာတ္မ်ားစြာပါဝင္တဲ့ အညႊန္႔အတက္ေလးမ်ားျဖစ္တဲ့အပင္စုေလးမ်ားအား ေရ၊ဓာတုပစၥည္းေတြမပါဝင္ဘဲ Sharky ရဲ႕ ထူးျခားလွတဲ့ အလင္းေရာင္မပါေသာအစိမ္းေရာင္ေသတၱာေလးမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳၿပီး ၿမိဳ႕ျပျမိဳ႕ျပင္တြင္သာမက စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မည္ဆိုပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိမ္းေရာင္ အရြက္ေလးေတြဟာ စားေသာက္ဆိုုင္မ်ား၊ စားဖိုေဆာင္အိမ္မ်ား၊ ဝရံတာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးျခံမ်ား တြင္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္စိုက္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္တဲ့ ဟင္းရြက္မ်ား ကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ယံုၾကည္တဲ့အတိုင္းပါပဲ တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း ေခါင္းအစ အၿမီး အဆံုးကို ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ဖို႔ ႀကိဳးပန္းေနၾကျခင္းဟာ တိ႐စာၦန္ေတြကို ႏိုပ္စက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုင္မွာ ရွိတဲ့ အဆီေတြဟာဆိုရင္ Sharky က ေအာဂဲနစ္နည္းပညာျဖင့္ ေမြးျမဴထားတဲ့ကၽြဲ၊ ႏြားတိရစာၦန္မ်ားမွ ရရွိတာျဖစ္ၿပီး ဒီအဆီေတြကို လံုးဝအေလအလြင့္မျဖစ္ေစပါဘူး။ အမဲသားမွရတဲ့ အဆီဟာဆိုရင္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပင္သစ္အားလူးေခ်ာင္း ေႀကာ္မ်ားေႀကာ္တဲ့ေနရာမွာအသံုးျပဳပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အဆင့္အတန္းျမင့္မားလွၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာတြင္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Savon de Began နာမည္ရွိတဲ့ ဆပ္ျပာမ်ား နဲ႔ဖေယာင္းတိုင္မ်ားျပဳလုပ္တဲ့ေနရာတြင္လည္း အသံုးျပဳပါေသးတယ္။

အစားအစာမ်ားကိုပါဆယ္ယူျခင္းဟာ အေလအလြင့္မ်ားေျမႀကီးထဲသို႔ျမဳပ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေစပါသည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ဟာဆိုရင္ စားသံုးသူေတြရဲ႕အေလ့အလြင္မ်ားစြာျဖစ္ေပၚမႈျပသာနာျဖင့္ ေတြ႔ၾကံဳေနရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Sharky စားေသာက္ဆိုင္ကေတာ့ မပါ ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထုပ္ပိုးမႈမ်ား၊ ပိုက္မ်ား၊ ျဖတ္ေတာက္တဲ့ကရိယာမ်ား၊ ခြက္မ်ားဟာဆိုရင္အသံုးျပဳၿပီးလွ်င္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပ်က္စီးလြယ္ၿပီး၊ စြန္႔ပစ္လိုက္ပါက ဘတ္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ားက ဖ်က္စီး ေပးႏိုင္ပါတယ္။ဒီလိုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ Gracz ျဖင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ Gracz ဟာဆိုရင္ ထုတ္ပိုးမႈပစၥည္းမ်ားကို bioproducts မ်ားအေနျဖင့္ ဝါးမ်ား၊ ၾကံသၾကားပင္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေသသပ္လွပတဲ့ဒီဇိုင္း၊ ခိုင္ခံ့ၿပီး၊ ေရေအးႏွင့္မိုင္ခရိုေဝ့ဒဏ္ကိုခံႏိုင္တဲ့ Gracz ပစၥည္းမ်ားဟာဆိုရင္ Sharky ဆုိင္ရဲ႕ေထာင္ခ်ီေသာ ပါဆယ္မ်ားကို ထုတ္ပိုးရာတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ထံသို႔ အစားအစာမ်ားလြယ္ကူအဆင္ေျပစြာေရာက္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ ကူညီႏိုင္ေၾကာင္း အာမခံေပးႏိုင္ပါတယ္။

Gracz အေၾကာင္းအျပည့္အစံုကို (www.gracz.co.th) တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွူႏိုင္ပါသည္။

ေအာဂဲနစ္ စိုက္ပ်ိဳးခင္း

Sharky’s စားေသာက္ဆိုင္ရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးခင္းေတြဟာဆိုရင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာဂဲနစ္စနစ္ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳး ထားတာျဖစ္ပါ တယ္။ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္နည္းစနစ္က်က်ေလ့လာထားတဲ့ ေအာဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳး နည္းမ်ားကို ျမန္မာေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ေဝမွ်အၾကံေပးျခင္း ေအာဂဲနစ္စိုက္ခင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စားေသာက္ ဆိုင္မွ ေအာဂဲနစ္အေလအလြင့္ေတြဟာ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေအာဂဲနစ္စိုက္ခင္းေတြမွာ ျပန္လည္အသံုးျပဳေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးနည္းေတြဟာဆိုရင္

- မိုးေခါင္ၿပီး ေျမၾသဇာသိပ္မေကာင္းတဲ့ ပုဂံဒသတြင္ အထူးသျဖင့္ ေရလံုေလာက္စြာ မရ သည့္စိုက္ပ်ိဳးခင္းေတြမွာ ေအာင္ျမင္စြာစိုက္ပ်ိဳးေစပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိုက္ပ်ိဳးခင္းအမ်ားစုဟာဆိုရင္ micro-irrigation processes (အေသးစားေရေပးသြင္းစိုက္ပ်ိဳးနည္း) အေသးစားဆည္ေျမာင္းပံုစံစနစ္ျဖင့္ လိုအပ္တဲ့ ေရပမာဏကို အပင္ေတြရဲ႕အျမစ္ ေနရာစီသို႔သာပို႔ေဆာင္ျခင္းစတဲ့နည္းျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Dry Farming စိုက္ပ်ိဳးနည္း (အေပၚယံေျမဆီလႊာမွာရွိတဲ့အရည္(အေငြ႔ပ်ံခါနီး)မ်ားကိုပိတ္ပင္ေစၿပီး အပင္ရဲ႕အျမစ္မ်ားဟာ ေျမႀကီးရဲ႕အနက္ဆံုးေသာ ေနရာထိေရကိုရွာေဖြေစပါတယ္) ဒီလိုစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ေကာက္ပဲ သီးႏွံပင္မ်ားဟာ ေရာဂါပိုးမြားေကာင္ေတြအႏၱရာယ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိၿပီး က်န္းမာသန္စြမ္းပါတယ္။

ပုလင္း၊ ဗူးမ်ားမွ ပိုက္ဆံစီသို႔

Sharky ဆိုင္မွာရွိတဲ့ ဖန္ပုလင္းမ်ားကို ျပန္သံုးျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳလုပ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္မွာအခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နာမည္ႀကီးလွသည့္ ငပလီကမ္းေျခဆား၊ ယိုမ်ား၊ Chutney ေဆာ့မ်ား၊ ေဆးဘက္ဝင္အပင္မ်ား၊ dips မ်ား၊ ေဆာ့မ်ား၊ ထည့္ထားသည့္ပုလင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုင္မွ ဝယ္ယူထားပါက ဆိုင္တြင္ ေငြ ၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျပန္လည္ လဲယူႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပုလင္းမ်ားဟာဆုိရင္ စတစ္ကာမ်ားမကပ္ခင္၊ Sharky ၏အစားအေသာက္မ်ား မျဖည့္ခင္ကတည္းက ပိုးမြားမ်ားအားျပန္လည္သန္႔စင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

အလကားရတာဆိုလို႔ အိတ္ပဲရွိပါတယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားကိုအသံုးျပဳလာတာ နွစ္ေပါင္းအေတာ္အတန္ၾကာပါပီၿပီ။ ဒါဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅၀မွအေကာင္းဆံုးေသာေက်းဇူးတရား ႀကီးမားလွတဲ့ အမွားဆိုလည္းမမွားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ Sharky ကေတာ့ဒီလိုေတြျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္ေတာ့မွပါဝင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး သတင္းစာစကၠဴမ်ားနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အိတ္မ်ားျဖင္ ့ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ စားေသာက္ဆိုင္ကေတာ့ Sharky’s စားေသာက္ဆိုင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ ဒီလိုပလတ္စတစ္အိတ္ေတြကို ျပန္လည္ အၾကိမ္ၾကိမ္ အခါခါအသံုးျပဳေပမယ့္ အမိႈက္ျဖစ္သြားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အခုမဟုတ္ရင္ေတာင္ ေႏွာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ျပန္လည္အႏၱရာယ္ျပဳလာႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တစ္ခါသံုးအိတ္ေတြကို အသံုးျပဳျခင္းရပ္တန္႔ေစဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတင္းစာစကၠဴအိတ္မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ ဝယ္ယူေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားမွထုတ္လုပ္ေသာ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ေသသပ္လွပတဲ့ခ်ည္လက္ကိုင္အိတ္မ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေနပါၿပီ။ Sharky ဟာအခုဆိုရင္ အိတ္အသစ္တစ္လံုးရရွိပါၿပီ။

_ _ _ _

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ - ရန္ကုန္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ ပုဂံမွာျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ တျခားေသာေနရာမ်ားမွာရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု တိုးတတ္ဖို႔အတြက္အျမဲႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ အၾကံ မ်ားကိုအျမဲၾကိဳဆိုလ်က္ရွိပါတယ္။ အၾကံမ်ားကို info@sharkys.com.mm သို႔ေပးပို႔ဖို႔အတြက္ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Sharky's Shops are Open 9am - 6pm daily
Sharky's Delivers  9am - 5pm daily

Sharky's aplogizes for any inconvenience caused by delay in deliveries at present - deliveries within our normal promised completion times may not be possible. We encourage customers to place orders in advance & early in the day

Call 09424271233  to check or place an order

 

SPECIAL ARRANGEMENT : ORDER BY 6PM & PICK UP THE FOLLOWING DAY FROM OMNIVORE OR 6.5 MILE SHARKY'S

Thank you to all Sharky's customers for your support & understanding

Order online 24 hours a day - orders placed outside Sharky's opening hours will be processed early the following business day 

FREE Delivery on orders over Ks20,000 everyday

Sorry -  because of the traveling time a delivery charge ALWAYS applies to Pun Hlaing, FMI City, Mingladon Tsp, North Dagon Tsp, Thaketa Tsp  & Star City
Deliveries to all areas of Mayangone Township free for orders above Ks20,000  

Sharky's

9am - 6pm

Deliveries 9am - 5pm

Thank you for shopping at Sharky's

ENQUIRIES@SHARKYS.COM.MM   TEL: +95 9424271233‬‬

©2021 by Sharky's 

Made in Yangon